myjenaehrle.pl

Poradnik

Po co w myjniach EHRLE stosowane są separatory ropopochodne?

W samoobsługowych myjniach bezdotykowych produkcji EHRLE każdorazowo stosowane są separatory ropopochodne. Pełnią one rolę filtra, który oczyszcza wodę trafiającą z powrotem do sieci. Są one nieodzownym elementem począwszy od najmniejszej myjni jedno stanowiskowej typu SmartWash, aż do rozbudowanej i najbardziej zaawansowanej technologicznie kilkustanowiskowej myjni typu CarWash.

Niemniej wrażliwa konstrukcja silników pojazdów uniemożliwia umycie ich nawet pod najniższym ciśnieniem wydobywającym się z lancy, wynoszącym 30 bar. Specyficzna budowa silnika oraz jego otoczenie składające się z różnych przewodów instalacyjnych, w tym także elektrycznych, stwarza bardzo duże ryzyko uszkodzenia podczas kontaktu z wodą. Mając na uwadze dobro Klientów odradzamy mycie silników w ten sposób, aby zapobiec powstaniu ewentualnych poważniejszych szkód.